Spring navigation over

Velkommen til Habiliteringscenter KRAKA

Vi tilbyder aktivitets- og samværstilbud, døgnstøtte og hjemmestøtte til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Vi arbejder ud fra en habiliterende arbejdsgang med en helhedsorienteret og målrettet indsats. Sammen med borgeren og evt. dennes pårørende, arbejder vi med individuelle og realistiske mål ud fra den enkeltes forudsætninger og behov.

Navnet Kraka stammer fra den nordiske mytologi, og er navnet på en nordisk kvindelig skønhed, som både er kreativ, intelligent og velovervejet; - og de tre ord er et godt symbol på hvordan opgaver løses i Habiliteringscenter KRAKA - vi er kreative, og finder intelligente og velovervejede løsninger.