Spring navigation over

Velkommen til Habiliteringscenter KRAKA

Vi tilbyder aktivitets- og samværstilbud, døgnstøtte og hjemmestøtte til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Vi arbejder ud fra en habiliterende arbejdsgang med en helhedsorienteret og målrettet indsats. Sammen med borgeren og evt. dennes pårørende, arbejder vi med individuelle og realistiske mål ud fra den enkeltes forudsætninger og behov.

Navnet Kraka stammer fra den nordiske mytologi, og er navnet på en nordisk kvindelig skønhed, som både er kreativ, intelligent og velovervejet; - og de tre ord er et godt symbol på hvordan opgaver løses i Habiliteringscenter KRAKA - vi er kreative, og finder intelligente og velovervejede løsninger.

___________________

Information fra CBA-Skive (Center for Bo- og Aktivitetstilbud - Skive)

Organisationsændring pr. 1.1.2021; - og ny hjemmeside under ombygning.

Pr. 1.1.2021 har der i Socialafdelingen været en organisationsændring hvor CBA-Skive (Center for Bo- og Aktivitetstilbud - Skive) er etableret.

Alle døgntilbud, bofællesskaber og aktivitetshuse for udviklingshæmmede samles i et center. En ny hjemmeside er under opbygning og forventes, at være i luften ultimo januar.

CBA-Skive kan kontaktes på MAIL: CBA-Skive@skivekommune.dk eller TLF: 9915 3478

 

Informationer til Forældre / Pårørende udsendes pr. mail, men seneste nyt vil også kunne findes nedenfor.