Habiliteringscenter KRAKA tilbyder aktivitets- og samværstilbud, døgnstøtte og hjemmestøtte til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. 

Under topfanen "Vi tilbyder" vil der kunne findes yderligere oplysninger om de enkelte tilbud i centret.

Publiceret 20-09-2017