Alle offentlige institutioner er i dag underlagt tilsyn af Det Sociale Tilsyn.

Habiliteringscenter KRAKA er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt, som kommer på anmeldte og uanmeldte besøg.

  

 

  

  

Tilsynsrapporter

Her kan du linke videre til tilbudsportalen, hvor du finde yderligere oplysninger.

Link til tilbudsportalen

 

 

 

 

Publiceret 02-02-2021