Vi tilrettelægger individuelle ressourceforløb for borgere med behov for afklaring eller støtte for, at komme nærmere arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder:

 • Et miljø ved skov og strand hvor vi bestræber os på, at leve op til et sted, hvor vi er ordentlige, hvor vi trives og hvor vi giver mulighed for udvikling på forskellig vis.
 • En hverdag, hvor vi tager udgangspunkt i anerkendelse og støtter ud fra den enkeltes ressourcer.
 • Et ressourceforløb tilpasset den enkeltes behov, hvilket kan dække fra morgenvækning til hjælp med at strukturere afslutning af dagen.
 • Et afklaringsmodul fra 12 til flere ugers varighed, hvor borgerens ressourcer og muligheder i forhold til arbejde og evt. uddannelse bliver afdækket.
 • En bred vifte af tilbud, hvor borgeren kan afprøve sig selv:
  • Værkstedet med bl.a. pakke og montage opgaver
  • Drivhuset
  • Køkkenhave og markarbejde
  • Skovarbejde og brændeproduktion
  • Pedelmedarbejder
  • Kantinemedhjælper
  • Rengøringsmedhjælper
  • Pædagogmedhjælper

Der vil i de enkelte tilbud være mulighed for undervisning og træning af færdigheder og kompetencer som ruster borgeren til arbejdslivet.

Der er mulighed for, at borgeren kan blive afprøvet i en virksomhed, samtidig med at hun/han bevarer tilknytningen til Habiliteringscenter KRAKA.

Borgeren kan være ansat i en virksomhed evt. med mentorstøtte og/eller fortsat tilknytning til Habiliteringscenter KRAKA.

Publiceret 22-06-2017