Boenheden Nattergalevej er et døgndækket botilbud for voksne udviklingshæmmede med varig nedsat funktionsevne.

Der er 43 lejligheder fordelt i 6 huse inkl. 1 midlertidige bolig og 2 aflastningslejligheder. 

Vi har et godt sammenhold i husene, men også husene imellem er der et godt fællesskab med diverse aktiviteter.

Boenheden er beliggende tæt på by, skov og fjord.

 

Opkrævning af kost, vask/rengøring og evt. fællesudgifter pr. mdr.:   
Fuld kost ex. madfremstilling   2.493,54  
Fuld kost incl. madfremstilling   3.543,54  
Vask/rengøring      125,00  

                                                                                            

Publiceret 03-06-2019