Boenheden Nattergalevej er et døgndækket botilbud for voksne udviklingshæmmede med varig nedsat funktionsevne.

Der er 42 lejligheder fordelt i 6 huse inkl. 3 midlertidige boliger og 2 aflastningslejligheder. 

Vi har et godt sammenhold i husene, men også husene imellem er der et godt fællesskab med diverse aktiviteter.

Boenheden er beliggende tæt på by, skov og fjord.                                                                                            

Publiceret 21-09-2017