Korpset yder individuel støtte, vejledning og rådgivning til borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Medarbejderne yder støtte i eget hjem hos borgerne efter behov/visitation.

Mængden og varigheden af besøgene udarbejdes efter borgerens individuelle servicetildeling med baggrund i § 141 handleplanen.

Der kan derudover bevilges hjælp fra hjemmeplejen efter behov til f.eks. kaldeanlæg, medicinhåndtering, rengøring m.v.

Ud fra denne vurdering, kan den enkelte få støtte, vejledning og rådgivning til f.eks.:

  • Støtte til administration af økonomi.
  • Vejledning ved indkøb, det kan dreje sig om dagligvarer, såvel som større investeringer.
  • Ledsagelse ved lægebesøg/tandlæge/sygehus
  • Støtte til udfærdigelse af papirer og gennemgang af post.
  • Støtte til at opnå netværk.
  • Støtte og vejledning i at træffe svære beslutninger
  • ADL-træning; indøvelse i almindelig daglig levevis, hvor der desuden arbejdes med at løse aktuelle dilemmaer, der kan være opstået.

Publiceret 12-06-2020