Habiliteringscenter KRAKA arbejder ud fra Skive Kommunes værdiord:

UDVIKLING  -  TRIVSEL  -  ORDENTLIGHED

Desuden arbejdes der i centret ud fra en habiliterende arbejdsgang med en helhedsorienteret og målrettet indsats.

Sammen med borgeren og evt. dennes pårørende, arbejder vi med individuelle og realistiske mål ud fra den enkeltes forudsætninger og behov.

 

Publiceret 16-10-2019