I Habiliteringscenter KRAKA tilbyder vi aktivitets- og samværstilbud, døgnstøtte og hjemmestøtte til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Desuden tilbyder vi afklarings-/ressourceforløb for unge udviklingshæmmede på kontanthjælp.

 

Publiceret 25-08-2017